Back
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು/ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು
ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ  
ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ  
 ಶ್ರೀಮತಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಬಿ.ಆರ್.‌, ಭಾ.ಆ.ಸೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ceo_zp_mys@nic.in 0821-2526300 9480873000  
           
           
ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ  
ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ  
ಡಾ. ಎಸ್.ಪ್ರೇಮ್ ಕುಮಾರ್  ಉಪಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಆಡಳಿತ) ds1zpmys@gmail.com
0821-2526322 9480873002  
ಕುಲದೀಪ ವಿ.ಪಿ  ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಆಡಳಿತ) admzpmys@gmail.com
0821-2526328 9480873005  
ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ ಅಧಿಕ್ಷಕರು admzpmys@gmail.com
0821-2526331 9110868574  
           
           
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶಾಖೆ  
ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ  
ಡಾ|| ಎಂ ಕೃಷ್ಣರಾಜು  ಉಪಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) pdzpmys.pdzp@gmail.com  0821-2526354 9480873666  
ಕುಲದೀಪ ವಿ.ಪಿ  ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಆಡಳಿತ) admzpmys@gmail.com
0821-2526328 9480873005  
ವಿಶ್ವನಾಥ ಅಧಿಕ್ಷಕರು admzpmys@gmail.com
0821-2526326 9902646888  
           
ಯೋಜನಾ ಶಾಖೆ  
ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ  
ಧನುಷ್‌ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ cpo_zp_mys@yahoo.com 0821-2526307 9480873004  
ಸೌಮಿತ್ರಾ ಯೋಜನಾ ಅಂದಾಜು ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಅಧಿಕಾರಿ cpo_zp_mys@yahoo.com 0821-2526332 9480873011  
ಡಿ.ಹರಿರಾವ್ ಜಾದವ ಸಹಾಯಕ ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ-1 cpo_zp_mys@yahoo.com 0821-2526333 7337721669  
ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಸಹಾಯಕ ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ-2 cpo_zp_mys@yahoo.com 0821-2526333 9036823400  
           
ಎಂ.ಜಿ.ಎನ್.ಆರ್.ಶಾಖೆ  
ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ  
ಡಾ|| ಎಂ ಕೃಷ್ಣರಾಜು  ಉಪಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) pdzpmys.pdzp@gmail.com  0821-2526354 9480873666  
ಜಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಎಸ್.ಆರ್.  ಅಧಿಕ್ಷಕರು pdzpmys.pdzp@gmail.com  0821-2526336 9945734350  
           
ಎನ್.ಆರ್.ಎಲ್.ಎಂ ಶಾಖೆ  
ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ  
ಬಿ.ಎಂ.ಸವಿತಾ  ಯೋಜನಾನಿರ್ದೇಶಕರು pdzpmys.pdzp@gmail.com  0821-2526355 9480873001  
ವಿಶ್ವನಾಥ(ಪ್ರಬಾರ) ಅಧಿಕ್ಷಕರು pdzpmys.pdzp@gmail.com  0821-2526336 9945734350  
           
ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಶಾಖೆ  
ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ  
ನಂದಾ ಹೆಚ್.ಇ  ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ caozpmysore@gmail.com  0821-2526301 9480873003  
ಜಿ ಜನಾರ್ಧನ  ಲೆಕ್ಕ ಅಧಿಕ್ಷಕರು-1 actzpmysuru@gmail.com  0821-2526340 9980272330  
ಎನ್.ಸುಜಾತ  ಲೆಕ್ಕ ಅಧಿಕ್ಷಕರು-2 actzpmysuru@gmail.com  0821-2526339 8990413629  
ಜಗದೀಶ್ವರಿ ಎನ್  ಲೆಕ್ಕ ಅಧಿಕ್ಷಕರು-3 actzpmysuru@gmail.com  0821-2526345 9986439580  
           
ಯೋಜನಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು/ಸಮಾಲೋಚಕರು
ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಶಾಖೆ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ
ಶ್ರಿಮತಿ.ದೀಪಾ ಕ್ರೋಡೆಕರ್‌ ಜಿಲ್ಲಾ ಯೋಜನಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಇ-ಆಡಳಿತ dpmu.mys@gmail.com - 7406894308
ಶ್ರೀಮತಿ.ಭವ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಎಮ್.ಐ.ಎಸ್. ಸಂಯೋಜಕರು ಎಂ.ಜಿ.ಎನ್.ಆರ್.ಇ.ಜಿ.ಎ. pdzpmys.pdzp@gmail.com  0821-2526336 9482494396
ಶ್ರೀಮತಿ. ಸುಪ್ರೀಯಾ ಸಹಾಯಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿ ಎಂ.ಜಿ.ಎನ್.ಆರ್.ಇ.ಜಿ.ಎ. pdzpmys.pdzp@gmail.com  0821-2526336 9964274337
ಸುನೀಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಲೆಕ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಎಂ.ಜಿ.ಎನ್.ಆರ್.ಇ.ಜಿ.ಎ. pdzpmys.pdzp@gmail.com  0821-2526345 9901611508
ರಮ್ಯಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಐ.ಇ.ಸಿ. ಸಂಯೋಜಕರು ಎಂ.ಜಿ.ಎನ್.ಆರ್.ಇ.ಜಿ.ಎ. ds2zpmys@gmail.com  0821-2526336 9066112659
ಪ್ರದೀಪ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಾಲೋಚಕರು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ ds2zpmys@gmail.com  0821-2526347 6361066930
ಶಶಿಕುಮಾರ ಎಸ್.ಎಲ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಮ್ ಸಮಾಲೋಚಕರು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ ds2zpmys@gmail.com  0821-2526347 7892597556
ಶ್ರೀಮತಿ.ದಿವ್ಯಾ ಮಾಹಿತಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಸಮಾಲೋಚಕರು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ ds2zpmys@gmail.com  0821-2526347 7795096341
ಶ್ರೀಮತಿ.ಸವಿತಾ ‌  ಎಸ್‌ & ಹೆಚ್ ಸಮಾಲೋಚಕರು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ ds2zpmys@gmail.com  0821-2526347 7892354363
ರಾಜೇಶ್‌ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಎನ್ ಆರ್ ಎಲ್ಎಂ-ಸಂಜೀವಿನಿ pdzpmys.pdzp@gmail.com  0821-2526336 7204653189
ಚೇತನ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಯೋಜನಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಜೆ.ಜೆ.ಎಂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ  dpmjjmmysore@gmail.com 0821-2526327 8147199902
×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS